Strona główna > prawosławne ikony

Boży człowiek – bezręki i beznogi ikonopisiec

Boży człowiek, bezręki i beznogi ikonopisiec Grigorij Żurawliew (1858 - 1916). W 1963 roku w Jugosławii, w serbskiej cerkwi prawosławnej w Bośni została przez konserwatorów odkryta niezwykła ikona. Na desce średnich rozmiarów , przy pomocy farb olejnych, przedstawieni byli słowiańscy ewangelizatorzy, Święci Cyryl i Metody. Tekst na ikonie głosił: "Ta ikona

Czytaj dalej

Montrealska Iwierska Mirotocząca Ikona Matki Bożej

W 1981 roku na Świętej Górze Athos grecki mnich sporządził kopię z Ikony Iwierskiej Wratarnicy (pol. Odźwiernej – od ros. – Wratarnicy, od врата = wrota; znane są też inne nazwy: Bramna, Strażniczka – od A.L.), której było sądzone stać się jednym z najbardziej niezwykłych świadectw błogosławionej pomocy Matki Bożej

Czytaj dalej

Hawajskie Iwierskie Mirotoczące Ikony

W Internecie jest link Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi na Hawajach: http://ru.orthodoxhawaii.org/icons.html Rosyjska Prawosławna Cerkiew Najświętszej Bogurodzicy Iwierskiej _______________________________________ Rosyjska Prawosławna Wspólnota na Hawajach Istnieje od 1984 roku "Od świętej Ikony Twojej, o Władczyni, Bogurodzico, miro błogosławione toczyłaś obficie, wiernych Twoich na wygnaniu pocieszyłaś i niewiernych Światłem Syna Twego oświeciłaś. Przeto i my tulimy się ze łzami do Ciebie,

Czytaj dalej