Tag: powstania

Świętowanie rocznic naszych narodowych tragedii. Jan Bek

Świętowanie rocznic naszych narodowych tragedii, rozpisanych wg. starannie opracowanego  scenariusza, Powstania Kościuszki,  Powstania Listopadowego, Styczniowego czy w Warszawie, wymarszu I Kadrowej J.Piłsudskiego, stało się u nas obowiązkiem  całego Narodu – kto nie świętuje tych rocznic, jest jakby pół-Polakiem – odszczepieńcem niegodnym bliższej uwagi. Choć bezdennie głupi i dla Polski tragiczny

Ukraina – Polska , Donbass i Powstania Śląskie

Ukraina – Polska , Donbass i Powstania Śląskie. Wojna w Noworosji zaostrzyła i tak już trudne stosunki polsko-rosyjskie. Polskie władze postrzegają powstańców pospolitego ruszenia Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej jako separatystów co jest podyktowane logiką geopolityczną. Za główny swój problem w stosunkach z Rosją Polska uważała brak wystarczającej