Tag: porada

Rada dla małżonka. Poznaj żonę swoją, jak poznawał Adam swoją Ewę

O, mężu, młody czy stary! Poznaj żonę swoją, jak poznawał Adam swoją Ewę. Wpatruj się w jej kobiecość, w jej piękno, w jej ducha, w jej gusta i nawyki. Wpatruj się w jej stosunek do ciebie, w jej miłość. Przed ślubem znaliście siebie nawzajem z daleka, nawet jak mieszkaliście razem.