Strona główna > polskie lobby przemysłowe

Jubileusz 23-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

Komentarz: Materiał od naszej elity gospodarczej, która robi oceny i lobbuje za podniesieniem z kolan polskiego przemysłu. Dziękujemy. 19 marca 2016 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej trzeciej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W uroczystości wzięło udział trzech posłów na Sejm RP: Kornel

Czytaj dalej

Polskie Lobby Przemysłowe – ITWL 2016 r. Film – całość spotkania

Za poniższą relację wideo podziękowania dla Staszka, przyjaciela Wolnej Polski. https://www.youtube.com/watch?v=evaaWv6TMH8 Dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w ciągu roku (od marca 2015 do marca 2016 roku) 1. Posiedzenia Gremium Koordynacyjnego, zebrania komisji i zespołów problemowych 2. Opracowania, stanowiska, opinie i wnioski z konferencji PLP w sprawach systemowych lub branżowych 3. Ogólnopolskie konferencje zorganizowane wspólnie z innymi

Czytaj dalej

Odtworzenie Wojsk Rakietowych – Konf. Naukowa WAT

Wojskowa Akademia Techniczna i Polskie Lobby Przemysłowe wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t. "Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji SZ RP z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego

Czytaj dalej

Konferencja Naukowa pt. Odtworzenie Wojsk Rakietowych

Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polskie Lobby Przemysłowe wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkoła Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, zorganizowały Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Odtworzenie Wojsk Rakietowych w Świetle Modernizacji SZ RP z udziałem Polskiego Przemysłu Obronnego i jego

Czytaj dalej

Prof. Paweł Soroka z Polskiego Lobby Przemysłowego walczy o Polskę

Warszawa, dnia 23.09.2015 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Szanowna Pani Minister Niniejszym, działając na podstawie normy z art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267, ze zm.; zwana dalej: k.p.a.) w związku 18 ust. 2 ustawy o ustawy z dnia

Czytaj dalej

Polskie Lobby Przemysłowe: Chiny a globalny kryzys finansowo-gospodarczy

W Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 r., odbyło się drugie spotkanie w ramach wznowionych prac - powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe - Konwersatorium "O lepszą Polskę", których celem jest opracowanie trzeciej części Raportu pt. "Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a groźba wybuchu dużego konfliktu zbrojnego". Podczas

Czytaj dalej

PLP – Konwersatorium ”O LEPSZĄ POLSKĘ” – 27 maja 2015 r. – Raport

Komentarz: Warto posłuchać wypowiedzi polskiej elity ekonomicznej (głośniej od połowy wideo). Relacja ze wznowienia prac - powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe - Konwersatorium "O LEPSZĄ POLSKĘ". Celem wznowionych prac jest opracowanie trzeciego Raportu pt. "Obecny etap globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego a groźba wybuchu dużego konfliktu zbrojnego" Pierwsze spotkanie z trzeciego cyklu spotkań

Czytaj dalej

Apel wygłoszony na zjeździe przedstawicieli Polskiego Lobby Przemysłowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego

Andrzej Słotwiński                                                                                       Świdnik.14.03.2015 r. Przedstawiciel Załogi w Radzie Nadzorczej "PZL-Świdnik" S.A. [email protected] tel: 513 270 095 "PZL-Świdnik" S.A. Al. Lotników Polskich-1 21-045-Świdnik APEL PRZEDSTAWICIELA ZAŁOGI „BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA = POLSKA RACJA STANU = SUWERENNOŚĆ = MIEJSCA PRACY = „PZL-ŚWIDNIK” S.A. GRUPA AGUSTAWESTLAND” „Polska racja stanu w dziedzinie suwerenności i obronności kraju powinna polegać na utrzymaniu i rozwoju własnego przemysłu zbrojeniowego i

Czytaj dalej