Strona główna > polska gospodarka

Ustrojowe możliwości pobudzenia gospodarki polskiej

Referat wygłoszony na spotkaniu patriotycznym zorganizowanym przez Pana Adama Bednarczyka w dn. 17 stycznia 2015 r. w Warszawie. Szanowni Państwo Tradycyjne, XIX-wieczne pojmowanie szans dla gospodarki każe nam ich poszukiwać w obrębie bogactw naturalnych. Pamiętamy euforię związaną z zasobami gazu łupkowego. Nie przeczę, że są to czynniki ważne, ale czy najważniejsze? Polska nie

Czytaj dalej