Tag: płacz

Bóg płacze, bo zawinił żydom

Jako Bluźnią przeciwko Maiestatowi Bożemu.  (fragment) 8. Pąn Bóg niżli świat stworzył, aby prożnuiąc nie stał się gnuśnym, Cwiczył sye ustawicznie, buduiąc rozmaithe światy, które ubudowawszy wnet zasye psował, y zasye znowu budował: aże sye nauczył tego świata, który teraz iest, zbu­dować. 9. Pan Bóg całe trzy godziny na każdy