Strona główna > pediatrzy

Pytania, na które pediatrzy nie odpowiadają. Dr Jerzy Jaśkowski

Komentarz: Warto przeczytać ten trafny i ważny artykuł dra. Jaśkowskiego, który celnie wypunktowuje najważniejsze aspekty dotyczące szczepień i biurokratycznego przymusu ich stosowania dla zysków karteli farmacji, lobbystów i biurokratów.  Straty ludzkie i finansowe  z powodu zgonów i  masowych okaleczeń  dzieci  zawsze idą na konto społeczeństwa.  Samoobrona  i opór przed medycznym faszyzmem są dziś tak samo konieczne jak były w czasie II WS

Czytaj dalej