Strona główna > Paweł Soroka

Prof. Paweł Soroka z Polskiego Lobby Przemysłowego walczy o Polskę

Warszawa, dnia 23.09.2015 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Szanowna Pani Minister Niniejszym, działając na podstawie normy z art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267, ze zm.; zwana dalej: k.p.a.) w związku 18 ust. 2 ustawy o ustawy z dnia

Czytaj dalej