Strona główna > Paruzja – drugie przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa

United Satanists of America – Jesteśmy u kresu historii, jak za dni Noego ! Czy jesteś już na pokładzie Arki ?

"A jak za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Albowiem jak we dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do owego dnia, którego Noe wszedł do korabia, i nie poznali, że przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego." (

Czytaj dalej

Apokalipsa – W Jerozolimie planują budowę Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej…

Apokalipsa - W Jerozolimie planują budowę Trzeciej Świątyni - czy zostanie nam 3,5 roku życia ? https://www.youtube.com/watch?v=DzQRsX1qb0c Suwerenny PL Opublikowany 29 lipca 2019

Czytaj dalej