Strona główna > palenie kukły

Dołącz do akcji: Warszawa Solidarna z Piotrem Rybakiem (aktualizacja)

Komentarz: Prosimy o rozpowszechnianie informacji przez alternatywne media oraz przez wszystkie Czytelniczki i wszystkich Czytelników W-P, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Redakcja. W ramach wsparcia, które chcemy okazać Piotrowi, palimy NEUTRALNE!! kukły, które nie mają prawa nikomu kojarzyć się z jakąkolwiek narodowością, wyznaniem, płcią, orientacją seksualną etc. Ten happening

Czytaj dalej