Tag: PAKP

Groźba ukrainizacji polskiego prawosławia

Cerkiew w Polsce atakowana przez banderowców. – Atak arcybiskupa  Eustratego, przedstawiciela nacjonalistyczno-biznesowej sekty nazywającej się „Ukraińskim Kościołem Prawosławnym Patriarchatu Kijowskiego ” –  na władykę wrocławsko-szczecińskiego  Jerzego  przypomniał, a niektórym wręcz dopiero uzmysłowił, że istnieje także Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, o tradycji sięgającej dalej niż 10 stuleci, przez które to wielokrotnie poddawany