Strona główna > organizacja narodów zjednoczonych

Przyszłość świata Gojów

Z książki ONZ: Plan dla pokoju. Fragment książki Ostateczny Porządek Świata przedstawiony w Żydowskiej utopii Roberta H. Williamsa [s. 15]: Powyżej "Brązowy człowiek UNESCO", jak go nazywamy, którego sfotografowałem ze s. 70 książki ONZ: Plan dla pokoju [UNITED NATIONS: Blueprint for Peace]. Autor książki mówi, że zdjęcie to jest oficjalnym zdjęciem ONZ.

Czytaj dalej