Tag: O.K.O.P.

Stanowisko patriotów polskich wobec założeń polityki pieniężnej na 2015 rok

Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji Polskich (O.K.O.P.) utworzona została w roku 2013 w Nowym Jorku przez Polaków zrzeszonych w Patriotycznym Klubie Dyskusyjnym. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był jeden z największych żyjących polskich patriotów Prezes USOPAŁ (Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej) Pan Jan Kobylański. Konfederacja nie jest partią polityczną ani organizacją