Tag: NSA.193

Agencja NSA otrzymała szersze uprawnienia do zbierania danych ze 193 krajów

Skrócony tekst artykułu opublikowanego w Washington Post z dnia 30 czerwca 2014 r. Agencja NSA otrzymała szerokie pole manewru w zakresie nadzoru nad zbieraniem informacji. Żaden kraj nie jest poza zasięgiem  NSA (Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA), nowe regulacje zostały powołane do przechwytywania informacji „dotyczących” wszystkich krajów poza czterema. Ogłoszenie w 2010r. certyfikacji prawnej wskazuje, że