Tag: niewola ekonomiczna

Niewola ekonomiczna to społeczeństwo folwarczne

Zbrodniczy charakter systemu biurokratyczno -fiskalnego w Polsce nie polega na tym, że “nie ma pracy”. To dopiero początek dramatu. Prawdziwie dewastujące są dla indywiduum i dla społeczeństwa pozaekonomiczne konsekwencje chronicznego i strukturalnego bezrobocia. Niedostępność pracy opodatkowanej niczym dobro luksusowe nie pozwala na wykonywanie podstawowych obowiązków wobec rodziny które wynikają z