Tag: neo-komunizm

„Czyny rasistowskie” nowym tematem zastępczym dla prokuratorów

„Czyny rasistowskie” nowym tematem zastępczym dla prokuratorów. W Polsce coraz częściej dochodzi do wszczynania sądowych spraw z powodu „czynów rasistowskich”. Pierwsze półrocze 2013 roku zaowocowało aż 57 osobami oskarżonymi o takie przestępstwa. Policja pod naciskiem władz i napływającej do nas z zachodu politycznej poprawności zaczęła intensywnie zwalczać to – bardzo często