Strona główna > młodoturcy

Żydzi uknuli holokaust Ormian. Nathanael Kapner

Biznes jak zwykle to potężna siła napędowa, zwłaszcza kiedy Żydzi tacy jak Rotszyldowie zajmują się ropą. Banki to mocna strona żydowskiego Domu Rotszyldów. A surowce – szczególnie ropa – to pieniądze w banku. Ruch Młodych Turków, inaczej Komitet Jedności i Postępu, powstał z biznesu ropy Rotszyldów na M Czarnym Imperium Tureckiego pod

Czytaj dalej