Strona główna > mistyfikacja opozycji

Kilka pytań do PIS – jedne retoryczne, inne ironiczne…

Konstytucja RP Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Naród polski ma prawo i obowiązek odwołać prezydenta, jeśli nie

Czytaj dalej