Strona główna > małpie bazgroły

Naucz się rozróżniać małpie bazgroły

Naucz się rozróżniać małpie bazgroły PŁODY ZDEGENEROWANEJ ŻYDOWSKIEJ REWOLUCJI W "SZTUCE" Od góry rząd: 1-реализм-realizm; импрессионизм-impresjonizm; фовизм-fowizm; модерн-modernizm; экспрессионизм-ekspresjonizm 2-кубизм-kubizm; футуризм-futuryzm; абстракционизм-abstrakcjonizm; дадаизм-dadaizm; супрематизм-suprematyzm 3-метафизическая живопись-malarstwo metafizyczne; сюрреализм-surrealizm; активная живопись-aktywne malarstwo; поп-арт-pop-art; минимализм-minimalizm Za: http://judastruth.livejournal.com/136537.html Data publikacji: 30.11.2013 RX

Czytaj dalej