Strona główna > lojalność

Lojalność „polskiego” żyda

Pociesz się mój narodzie… Podwójne standardy nigdy nie rozwiązały żadnego problemu narodowościowego. W Polsce podtrzymanie zakazu uboju to wynik nie tylko pogardy dla tradycji żydowskiej czy gotowości poświęcenia wartości takich jak swoboda wyrażania religii oraz dobra ekonomii własnego państwa dla doraźnych korzyści politycznych. To kolejny dowód na to, że Polska tożsamość narodowa

Czytaj dalej