Wypłata odszkodowań dla Żydów za pieniądze ze sprzedaży lasów

Według internetowej witryny WikiLeaks pieniądze pozyskane ze sprzedaży polskich Lasów Państwowych miały zostać wypłacone w formie odszkodowań osobom, które utraciły swoją własność prywatną w wyniku II wojny światowej oraz w wyniku konfiskaty przez władze komunistyczne. W styczniu 2009 roku ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce wysłał do Departamentu Stanu USA notatkę, w

Czytaj dalej