Strona główna > koszerność

Koszerne pułapki

Źródło: http://diggerfortruth.wordpress.com/2012/03/30/kosher-traps/ 30/03/2012 Tłum. wMordechaj Pułapka rasowa Mówiąc precyzyjnie – elita żydowska od nastawiania jednych na drugich zupełnie zaciemnia sprawę rzeczywistego pochodzenia problemów, a my stajemy się wskutek tego zdekoncentrowani, tracąc cenną energię i czas. Klasyczny przykład zasady „dziel i rządź”. Pułapka problemowa Alex Jones, Icke, Jeff Rence i pozostali niezdecydowani, trzęsidupcy, brygady „nadchodzi zmiana”, itp.

Czytaj dalej