Strona główna > kontrola ameryki

„Ze strachu przed Żydami”. Stan Rittenhouse. E-book

Komentarz: Serdeczne podziękowania dla niezłomnej Oli za przetłumaczenie i udostępnienie poniższej pracy. Wstęp "Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" – 1 Kor 9:16 "Jeśli powiem bezbożnemu: "Z pewnością umrzesz", a ty go nie upomnisz, aby go

Czytaj dalej