Tag: Kołomojskij

Ukraina – Bij żydowski Chabad

Ukraina-Bij żydowski Chabad.  Żyd Boris Fiłatow/5/: „I na koniec. Żadnych desantów z Majdanu. Żadnych ekstremistycznych oświadczeń. Trzeba dawać plugawcom dowolne obietnice, gwarancje i iść na każde ustępstwo. …A wieszać…Wieszać trzeba ich później”. To o nas, o mieszkańcach Południo-Wschodu. Chabad to naprawdę satanistyczna sekta. Kołomojskij, Fiłatow, Korban, to członkowie tej sekty.

Ukraińska wojna jako punkt zwrotny w światowej polityce

Podczas kryzysu ukraińskiego z cienia wyszli nowi aktorzy: jawny nazizm oraz europejskie żydostwo. Potwierdza się, że najważniejsza jest geopolityka. Wszystko inne ma znaczenie drugorzędne – demokracja, prawo, prawa człowieka, rynek, nacjonalizm, ideologia, religia i tak dalej. Nie liczy się nic, oprócz geopolityki. Ten, kto temu zaprzecza, jest zwyczajnym ignorantem i