Tag: judaizm w Watykanie

Hebraizacja chrześcijaństwa

Hebraizacja chrześcijaństwa.  ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE i KOMITET ds. DIALOGU z JUDAIZMEM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI uzgodniły, że ŻYDZI NIGDY NIE POPEŁNIALI MORDÓW RYTUALNYCH !!! Nie wiemy jednak, czy te uzgodnienia post factum dotyczą tylko terytorium Polski, w jej obecnych i historycznych granicach, czy też obejmują swoim ożywczym rażeniem cały świat. ***** Dnia 17 stycznia br.

Żydomason Bergoglio znowu potępia „antysemityzm”

Bergoglio powtórnie potępił antysemityzm i wyraził konieczność włączenia młodzieży do dialogu judejsko-katolickiego. Dnia 24 października 2013 roku Watykan odwiedziła delegacja składająca się z członków i przyjaciół „Centrum Szymona Wiesenthala”, międzynarodowej organizacji żydowskiej „obrony praw człowieka i obywatela”. Spotkanie to zaplanował jeszcze antypapież, kryptożyd Ratzinger-Tauber. Delegacja żydowska prosiła wówczas Ratzingera-Taubera o osobiste