Tag: Józef Haydn

Masoni i muzyka masońska

Wolnomularstwo w muzyce Sławni muzycy – masoni Wolfgang Amadeusz Mozart Mozart miał dwadzieścia osiem lat, gdy jesienią 1784 r. wstąpił do loży masońskiej. Jego pierwsza wielka opera „Wesele Figara” została napisana w roku inicjacji. Gdy Mozart został mistrzem masońskim zainspirowało go to do napisania muzyki na otwarcie i zamknięcie spotkań