Strona główna > John Lennon

Prawda o zabójstwie Johna Lennona

"Show business to tylko dobudówka do religii żydowskiej” 0:12 s. https://www.youtube.com/watch?v=aCVKE62poNM ....jak to skomentować.... „wyczytujcie sobie z tego, co tylko wam się rzewnie spodoba” --- John Lennon Komentarz: Artykuł napisany został w 2010 r. Jest chaotyczny i wiele postawionych w nim wniosków może wydawać się gołosłownych. Zawiera też liczne wątki, które autor porusza, aby za

Czytaj dalej