Tag: John Lennon

Prawda o zabójstwie Johna Lennona

„Show business to tylko dobudówka do religii żydowskiej” 0:12 s. ….jak to skomentować…. „wyczytujcie sobie z tego, co tylko wam się rzewnie spodoba” — John Lennon Komentarz: Artykuł napisany został w 2010 r. Jest chaotyczny i wiele postawionych w nim wniosków może wydawać się gołosłownych. Zawiera też liczne wątki, które