Strona główna > Jewmerica

United Satanists of America – kraina degeneratów

United Satanists of America czyli bytowanie człekokształtnych w "wolnym świecie" albo w "cywilizowanym świecie" - kraina degeneratów - będzie ślub ojca z córką no i cywilizowane potomstwo!!! W USA OJCIEC I CÓRKA ZAMIERZAJĄ ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO PO 12 LATACH ROZŁĄKI. 19.01.2015, 19:39 - Gazieta.Ru W USA 18-letnia dziewczyna zamierza wyjść za mąż za swojego

Czytaj dalej