Tag: jednolita karta elektroniczna

Prawosławni chrześcijanie nie powinni przyjmować uniwersalnej karty elektronicznej (UKE)

Kapłan prawosławny Aleksij Moroz o planach dotyczących zamiany papierowego paszportu obywatela Federacji Rosyjskiej na kartę elektroniczną … Ten projekt dekretu jest bardzo niepokojący. Spełnia się proroctwo Apokalipsy: kto nie będzie miał pieczęci – nie będzie mógł ani sprzedać, ani kupić. Karta elektroniczna jest ostatnim stopniem w procesie pieczętowania znakiem Antychrysta

Dekret o przekształceniu Rosji w elektroniczny obóz koncentracyjny

Podczas gdy cała uwaga jest skierowana na bratobójczą wojnę na Ukrainie, w Rosji cichcem wprowadza się nowe prawo, prawdopodobnie najbardziej straszne w skutkach. Zgodnie z tym prawem, od 1 stycznia 2015 roku karta z elektronicznym nośnikiem informacji stanie się podstawowym dowodem tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej. Mówi się o tym w