Tag: jedna religia świata

Duchowy terroryzm praktykowany ponownie w Asyżu

I ZNOWU to się odbyło: po raz piąty od 1986 roku, „wielkie religie świata” zstąpiły do Asyżu, we Włoszech, zbierając się we wrześniu 18-20, 2016, w Bazylice św. Franciszka i okolicach, aby spotkać się razem i dostarczyć NIEKOŃCZĄCE się, naturalistyczne FRAZESY o ‚miłości’, (LUV), spotkaniach, dialogach, wzajemnych szacunkach i godnościach

Bergoglio reklamuje apostazję

Zamieszczone powyżej zdjęcie to końcowa scena nagrania, którego autorem jest nie kto inny jak Jorge Bergoglio. Prezentuje w nim intencje modlitewne na „Rok Miłosierdzia”. Styczniowym tematem był ekumenizm. Pojawiają się w tym filmiku cztery osoby. Buddystka mówi: „Pokładam ufność w Buddzie”. Mahometanin mówi: „Wierzę w Boga – Allacha”. Żyd mówi:

Jedna religia dla wszystkich

W lutym 2016 roku w Nowo-Ogariowo doszło do spotkania Prezydenta Rosji Władimira Putina z działaczami „Klubu Liderów” w celu promowania inicjatyw biznesowych. „Nie ma u nas i być nie może innej jednoczącej idei, prócz patriotyzmu”, — powiedział Putin. „Jest to idea narodowa. Ona nie jest ideologizowana i nie jest związana