Strona główna > Isakowicz-Zaleski

List otwarty

List Otwarty do x. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego   28.11.2013 Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.List OtwartyPo przeczytaniu artykułu „Fałszywy komentator” zdecydowaliśmy się napisać do Księdza list otwarty.Świadomie pomijamy bardziej miękką formę upomnienia.Ksiądz żyje wśród Polaków. Zdaje sobie dokładnie sprawę z naszego położenia, jak i z przyczyn tego stanu rzeczy. Dlatego uznaliśmy, że działania

Czytaj dalej