Strona główna > iii świątynia

Przezorny zawsze ubezpieczony czyli rzecz o Sanhedrynie, arcykapłanie, ofiarach i III Świątyni

Komentarz: Klikalne odnośniki znajdziemy w źródle artykułu. Znaczący krok został niedawno podjęty w kierunku przywrócenia Świątyni, gdy na nowo powstały Sanhedryn wybrał rabina, Baruch'a Kahane, jako kolejnego Kohen Gadol, (czyli Arcykapłana/High Priest). Wyboru dokonano zgodnie z zasadą ostrożności w Jom Kipur. Jeżeli warunki polityczne się zmienią, dzięki czemu Żydzi będą mieli

Czytaj dalej