Tolerancja po żydowsku

Przykład żydowskiej tolerancji. Jeden z rodzajów podeszwy obuwia chasydów. Fotografię wykonano na Ukrainie w Umaniu (Humań - tłum.) i opublikowano 13 września 2015 roku. Tutaj każdego roku przyjeżdżają dziesiątki tysięcy chasydów z całego świata ażeby świętować żydowski nowy rok "rosh-ha-shana". "Umań...to niewielkie miasto w obwodzie czerkaskim Ukrainy. Tutaj każdego roku przyjeżdżają dziesiątki

Czytaj dalej