Tag: hajducy

Haiducii – rumuńscy „Żołnierze Wyklęci”

Podobnie jak w Polsce, w powojennej Rumunii wielu ludzi zbrojnie wystąpiło przeciwko wprowadzonemu ustrojowi komunistycznemu. Sprzyjały im niedostępne góry i lasy, dające schronienie podczas kolejnych akcji przeprowadzanych przez służby i regularną armię. Partyzanci antykomunistyczni, przez mieszkańców zwani „Haiducii”, działali aż do początku lat sześćdziesiątych, prowadząc beznadziejną walkę z nowymi władzami.