Strona główna > Góra Athos

Odezwa mnichów z Góry Athos, część II

Część I: Odezwa mnichów z Góry Athos, część I: patriarchowie Cyryl i metropolita Hilarion – to najgorsi heretycy we wszechświecie Kolebka "jedynej Cerkwi (Kościoła)", Canberra, Australia Film video, 4:25 Kolebka nadchodzącej Jedynej „Cerkwi, Kościoła” https://www.youtube.com/watch?v=QpdmQLfkYSI Najbardziej widocznym dowodem ich złej wiary w "jedynego Boga" z niechrześcijanami i poganami – jest cytat z "Dokumentu Końcowego" Międzyreligijnego Spotkania

Czytaj dalej

Bitwa na Górze Athos

Greccy mnisi na Górze Athos stawiają opór eksmisji przy pomocy koktajlów Mołotowa Mnisi odmówili wykonania nakazu eksmisji i obrzucili koktajlami Mołotowa komorników, którzy starali się użyć buldożera, aby otworzyć sobie drogę do klasztornego sanktuarium na Górze Athos, w północnej Grecji, w poniedziałek rano. Mnisi mówią, że zabarykadowali się od wewnątrz w biurach

Czytaj dalej