Strona główna > ewangelia człowieka

Franciszek i ewangelia człowieka

Na krzyżu Bergoglio nie ma Chrystusa, bo w jego ewangelii zbawienie jest zasadniczo nieistotne. 12 maja 2015, lider posoborowej sekty, Jorge Bergoglio ("Papież Franciszek"), skorzystał z okazji XX Zgromadzenia Ogólnego Caritas Internationalis do wygłoszenia homilii promującej jego fałszywą humanistyczną ewangelię, która pomniejsza istotę chrześcijaństwa do służby ziemskim potrzebom naszego bliźniego, jakby Pan

Czytaj dalej