Tag: edykacja

Szkoła Letnia dla Nauczycieli – „Nauczanie o Holokauście”

Holo „informacja” – będąca sama w sobie dezinformacyjną indoktrynacją- zaczerpnięta wraz z adekwatną do jej treści odpowiedzią p. Jerzego Ulickiego-Reka z Forum Polski Walczącej. Ku refleksji i do wiadomości czytelników, bez dalszego komentarza. Admin. Źródło: http://www.holocaust.uj.edu.pl Za: Forum Polska Walczaca VII Międzynarodowa Szkoła Letnia – Nauczanie o Holokauście Uniwersytet Jagielloński, 2