Tag: dyskryminacja

Polacy Szepietówki wołają o pomoc

Rok szkolny dla klas z polskim językiem wykładowym dla mniejszości polskiej, które funkcjonują przy szepietówskiej szkole nr 4, rozpoczął się z próby zakazania dzieciom nauki w języku swoich przodków. Rodzice tych dzieci twierdzą, że p.o. burmistrza miasta Szepietówki Mychajło Połodiuk osobiście uczestniczył w próbie rozformowania 5,6 i 7 polskich klas