FC - Polska Wiadomości Świat - Wiadomości Świat Polska

Duma Katalonii – FC Barcelona

W week­end wy­bra­ła się do Izra­ela i na pa­le­styń­skie te­ry­to­ria oku­po­wa­ne, aby po­ka­zać, że życzy po­ko­ju mię­dzy dwie­ma skon­flik­to­wa­ny­mi stro­na­mi. Wi­zy­ta słyn­ne­go klubu wy­wo­ła­ła tam mnó­stwo emo­cji, po­nie­waż za­rów­no Pa­le­styń­czy­cy, jak i Izra­el­czy­cy, mają ob­se­sję na punk­cie “Dumy Ka­ta­lo­nii”. - Przy­je­cha­li­śmy tu, żeby wzmoc­nić więzy przy­jaź­ni i pomóc Wam, tak Izra­el­czy­kom, jak

Czytaj dalej
duman - Polska Wiadomości - Wolna Polska - Świat

Duma Państwowa eFeRji zezwala na popularyzację sodomii

Ustawa o zakazie propagandy homoseksualnej nie będzie miała zastosowania w stosunku do uczestników i gości Olimpiady 2014, która odbędzie się w rosyjskim mieście Soczi. O tym fakcie poinformował przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży Dumy Państwowej, Igor Ananskich. "Ta kwestia nie będzie poruszana w czasie Olimpiady"- powiedział Ananskich, wyjaśniając,

Czytaj dalej