Tag: Donbasu

Napływ ochotników do Armii Donbasu wzrósł czterokrotnie

Napływ ochotników do armii pospolitego ruszenia wzrósł czterokrotnie. Liczba osób chętnych do armii Donbasu daje możliwość kontynuowania ofensywy. Ostatnio ochotnicy zdecydowanie „odmłodzili się”: jeżeli wcześniej do pospolitego ruszenia szły osoby powyżej 40-ki, to teraz średni wiek chcących wstąpić do armii DRL wynosi od 18 do 30 lat. Tak że zatrzymywać