Strona główna > chrześcijaństwo

Judeochrześcijaństwo. Wiesław Liźniewicz

Kiedy chce się przekonać ludzi do jakiejś idei czy koncepcji, to często używa się słów, które mają za zadanie usunąć ich niechęć czy brak zaufania lub ułatwić im zaakceptowanie nowej rzeczywistości. Takim słowem jest obecnie „judeochrzścijaństwo”. To ono ma być podstawą, fundamentem tożsamości europejskiej, przynajmniej na naszym podwórku. Przed wejściem

Czytaj dalej

Przekształcanie wyznawców Chrystusa w chrześcijańskich syjonistów

Państwo Izrael od dawna utrzymuje władzę polityczną w Kongresie Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza wśród demokratów. Jego świetnie pomyślana taktyka lobbingowa ma warstwę amerykańskiej farby i wielu obywateli USA zapewnia jej paliwo. Wydaliśmy książkę o AIPAC, One Nation Under Israel [Jedno Państwo Pod Izraelem], Andrew J. Hurleya. Tytuł opisuje problem. (1) Ale

Czytaj dalej

Chrześcijanie w Izraelu: zagrożony gatunek. Pastor Ted Pike

Część I Anty-chrześcijaństwo w żydowskiej literaturze religijnej. Obecnie wielu ewangelicznych chrześcijan traktuje Izrael z szacunkiem i wdzięcznością, nie tylko jako naszego „demokratycznego sojusznika” na Bliskim Wschodzie, ale jako ziemskie źródło chrześcijaństwa. Ale realistyczna ocena współczesnego Izraela pokazuje zupełnie inną rzeczywistość: Izrael nie jest ani demokratyczny ani życzliwy wobec chrześcijan. W tym specjalnym 2-częściowym raporcie

Czytaj dalej

Nie ma nic bardziej zwodniczego niż Pozorne Podobieństwo

Komentarz: Serdeczne podziękowania dla Pani Renaty za przysłanie artykułu na redakcyjną pocztę. Używanie Formy by sprzeniewierzyć Treść. Tak w skrócie, a zarazem konkretnie i szczegółowo można by podsumować działalność anty-katolickiej sekty Vatykan -2, która przejęła oficjalnie - aczkolwiek podstępnie - struktury Kościoła Katolickiego, w czasie Soboru Watykańskiego- 2, i dąży do całkowitego

Czytaj dalej

Czy coś może być „judeo-chrześcijańskie”? Dr Bertrand L Comparet

O pastorze dr Bertrandzie L Comparet, ABJD: Po przeczytaniu tego najbardziej interesującego artykułu Czytelnik szybko rozpozna, że autor był gorliwym studentem Biblii, a szczególnie eschatologii czy badania proroctw rzeczy które już się wydarzyły, które wydarzają się teraz, i które jeszcze wydarzą się w przyszłości. Był ordynowanym pastorem. Jego badania tej dziedziny

Czytaj dalej

Ks. Dwight Longenecker: Pogański katolicyzm?

Katolicy są często oskarżani przez ewangelikalnych chrześcijan o „pogaństwo”. Mają na myśli to, że wierzą, iż skoro katolicyzm stał się religią państwową w 313 r.*, więc po prostu czerpał z otaczającej go kultury pogańskiej, toteż katolicyzm jest pogański. Istnieje wiele przykładów: Boże Narodzenie jest podobno pogańskim świętem przesilenia zimowego przejętym przez

Czytaj dalej

Wpływ talmudyzmu na judeo-chrześcijaństwo. Płk Gordon „Jack” Mohr

SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Zapalanie świecy 2. Rozpoznanie wroga 3. Wpływ talmudyzmu 4. Historia judaizmu w nowym świecie 5. Protokoły mędrców Syjonu 6. Biblijna historia Izraela i Judy 7. Talmud Babiloński: instrument do zniszczenia chrześcijaństwa 8. Jaka jest odpowiedź WPROWADZENIE Od czasu kiedy był niemowlęciem, aż do śmierci, nasz Odkupiciel i Zbawiciel, Jezus Chrystus, był nienawidzony przez Żydów. Herod, edomicki król

Czytaj dalej

Rosja : Oddajcie Hagia Sophia

Siergiej Gawrilow, rosyjski deputowany do Dumy z ramienia Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej wezwał władze tureckie do przywrócenia bazylice Hagia Sofia w Stambule charakteru świątyni chrześcijańskiej. Jak powiedział "Oczekujemy od strony tureckiej takiego przyjaznego kroku. Strona rosyjska jest gotowa na udział materialny w przedsięwzięciu oraz wysłanie najlepszych naukowców i konserwatorów w celu

Czytaj dalej

Strategia niszczenia Kościoła przez organizacje antychrześcijańskie

To odbywa się obecnie... Strategia niszczenia Kościoła przez organizacje antychrześcijańskie. Od tłumacza: W artykule P. Samojłowa zostały wykorzystane fragmenty z niżej wymienionej książki Olgi Czietwierikowej, z rozdziału 4 pt. „Posoborowa polityka Watykanu: skutki otwartości ekumenicznej”. Wymieniany w tym rozdziale arcybiskup Lefebvre podkreśla szczególna rolę, jaką odegrali w tej polityce papieże. Opisując wcześniejsze

Czytaj dalej