Strona główna > Bolesław Tejkowski

Stanowisko Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej

Ukraina powstrzymała ekspansję Unii Europejskiej i NATO na Wschód          Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej solidaryzuje się ze stanowiskiem większości Polaków potępiających ingerencję polskiej władzy w wewnętrzne sprawy Ukrainy odrzucającej integrację z Unią Europejską.          Odrzucenie Unii Europejskiej jest prawomocną i słuszną decyzją demokratycznie wybranej władzy suwerennej Ukrainy, podjętą w imieniu i dla dobra społeczeństwa

Czytaj dalej