Tag: Biblia Scofielda

Przyczyna konfliktu na Bliskim Wschodzie

Kiedy francuski pisarz, Alexis de Tocqueville, podróżował tutaj w pierwszych 30 latach XIX wieku, napisał „Democracy in America” [Demokracja w Ameryce]. Wychwalał nieprzepartą siłę i ducha Ameryki. Jej wielkość wiązał z poczuciem moralności jej obywateli… nawet z częstym chodzeniem do kościoła, jak zauważył w Ameryce. De Tocqueville pisał w języku