Tag: bazy

LIST OTWARTY W SPRAWIE OBECNOŚCI WOJSK AMERYKAŃSKICH W POLSCE

My niżej podpisani – polskie organizacje społeczne i mieszkańcy Warszawy – w 72. Rocznicę  Wyzwolenia Stolicy Polski spod okupacji niemieckiej, wyrażamy swoje obawy i sprzeciw  wobec wprowadzenia i rozlokowania wojsk  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na terytorium naszej Ojczyzny. Obecność obcych wojsk na terytorium naszego kraju zawsze w historii była symbolem