Strona główna > banki centralne

Ujemne odsetki i wojna z gotówką

Jeśli jesteś zwykłym ciułaczem z pieniędzmi ulokowanymi w banku, wkrótce może się okazać, że to ty masz płacić bankowi za trzymanie twoich pieniędzy, a nie odwrotnie. Cztery europejskie banki centralne - Centralny Bank Europejski, Narodowy Bank Szwajcarii, szwedzki Riksbank i duński Nationalbank - nałożyły ujemne oprocentowanie na rezerwy banków komercyjnych depotyzowane

Czytaj dalej

Banki centralne i prywatna kontrola pieniądza

REZERWA FEDERALNA USA Były takie czasy, kiedy pytanie kogoś, dla kogo pracuje, traktowano jako nieco ubliżające, gdyż kryła się w tym sugestia, że pytana osoba jest niekompetentna, niezdolna do przynoszącego zysk samozatrudnienia. Obecnie własność ziemska lub nieruchomości (zasoby netto) nie jest już ogólną cechą naszej społeczności, co było normalną rzeczą przed

Czytaj dalej