Tag: amerykańscy weterani

Obama powinien ujawnić ukraińskie dowody

W związku z zestrzeleniem Malaysia Airlines Lot 17 nad Ukrainą przekształcającym lokalną wojnę domową w konfrontację z Rosją, amerykańscy weterani wywiadu ponaglają prezydenta Obamę do ujawnienia posiadanych przez niego dowodów o tragedii i wyciszenia całego zamieszania. MEMORANDUM DO:                      Prezydent OD:                                        Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) [Weterani Służb