Tag: Alliance Sociale Démocratique

Protokoły Mędrców Syjonu – Nesta Webster

Protokoły Mędrców Syjonu od lat wzbudzają kontrowersje, jakie wynikają z powierzchownej wiedzy, którą posiadamy o tym dziele. Nesta Webster dokonuje tutaj wszechstronnej analizy źródeł ich powstania. Protokoły – ich analiza oraz możliwe źródło pochodzenia we fragmencie książki pt. „Tajne stowarzyszenia i ruchy wywrotowe” Część II dodatku zatytułowana THE „PROTOCOLS” OF