Strona główna > Adam Bednarczyk

Program Polsko-Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego

Komentarz: Materiał w formacie PDF pod linkiem. W dniu 10 listopada 2012 roku na zjeździe w Warszawie powstała organizacja o nazwie Polskie Zgromadzenie Niepodległościowe, które w związku z podjęciem współpracy z organizacjami polonijnymi przyjęło nazwę Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe. Organizacja nasza stanowi formę ruchu narodowego rdzennych Polaków. Początkowo porozumienie o współpracy podpisało

Czytaj dalej

Petycja protestacyjna. Adam Bednarczyk

Warszawa 2016.05.21 Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe ul. Słodowiec 8 m 66, Warszawa 01-708 Wasz zn. BDI–0600.10099.01-03.2015 WT Wasz zn. DGK-I-022.22016 Petycja Protestacyjna Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło Wszyscy Panowie Posłowie i wszystkie Panie Posłanki Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wszyscy Panie Senator i Panowie Senatorowie

Czytaj dalej

Polsko – Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe przeciwko GMO

Warszawa, 2016-02-02 Polsko- Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe Adres do korespondencji: Polsko - Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe Ul. Słodowiec 8 m 66, Warszawa 01-708 Uwagi do Odpowiedzi Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ŻWpp/ek-883-57/2015 (4077)   Uwagi do odpowiedzi na Apel Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Premier Rzeczpospolitej Polskiej Pani Beata Szydło dok. SPRM.2128.5.5.2015.JG Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Minister Sprawiedliwości. Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej. Ministerstwo Zdrowia ZP-Ś.078.163.2015 Media   W naszym Apelu

Czytaj dalej

Protest przeciwko stacjonowaniu obcych wojsk w Polsce

W-wa 2015.01.27 Szanowni Państwo, Na zebraniach naszej organizacji P-PZN przewijają się różne tematy. Jednym z nich było zagadnienie stacjonowania obcych wojsk w Polsce. W dniu 29 listopada 2015 r. zebrani na spotkaniu oraz prezesi organizacji, którzy nie mogli uczestniczyć w zebraniu byli przeciwni stacjonowaniu obcych wojsk w Polsce. Sprawa ta jest bardzo

Czytaj dalej

Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem w Pałacyku Domu Kombatanta w Warszawie 2.09.2015

Film przedstawia w całości spotkanie ze znanym publicystą, prawnikiem, Stanisławem Michalkiewiczem, które odbyło się w Pałacyku Aleksandra Rembielińskiego, dziś Domu Kombatanta, w Warszawie w Al. Ujazdowskich dnia 2 września 2015 r. Spotkanie to zorganizowali: Zbigniew Koreywo, Stanisław Dominiak, Adam Bednarczyk, Eugeniusz Murawski. Rozpoczął je słowem wstępnym Zbigniew Koreywo. Stanisław Michalkiewicz podczas

Czytaj dalej

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim

W kameralnej, patriotycznej atmosferze, odbyło się w dniu 6 sierpnia 2015 r. w Warszawie spotkanie z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim. Tematem spotkanie była wydana przez niego książka pt. „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego” oraz „Lobotomia 3.0” – 30 lat holokaustu prawdy o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Na koniec spotkania dostaliśmy omawiane

Czytaj dalej

PPZN zaprasza na Zjazd organizacji pozaparlamentarnych w dniu 2015 08.09 r.

                                                                                                       W-wa 2015-07-24 Komitet zapraszający: Mgr inż. Bujnicki Stanisław Przew.Partii: Organizacja Narodu Polskiego, Liga Polska Mec. Mazanek Tadeusz Przew. Partii: Obrona Narodu Polskiego Józef Rak Partia: Przymierze Ludowo – Narodowe Czterdzieści siedem Fundacji i Stowarzyszeń (w tym wiele kombatanckich); Zarząd PPZN mgr inż. Bednarczyk Adam Prezes 666 286 685; http://ppzn.pl.tl Bulski Henryk Skarbnik Inż. Cybulski Mieczysław major NSZ z-ca Prezesa Grodzka

Czytaj dalej