Strona główna > Polska > Tadeusz Kościuszko bohaterem narodowym ?

Tadeusz Kościuszko bohaterem narodowym ?

Sejm podjął uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Josepha Conrada–Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki.

a,a

Ten ostatni zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w panteonie polskich bohaterów narodowych ale czy faktycznie powinien tam się znajdować?

Grzegorz Braun komentując wspomnianą decyzję Sejmu mówi wprost, że „Najwyraźniej polska elita w dalszym ciągu żyje historią urojoną. Narracją, którą sama o sobie snuje rewolucja światowa, która w naszych dziejach niejednokrotnie posługiwała się Polakami, jako kondotierami tej rewolucji”.

Może wydawać się dziwne, że Polacy byli niejednokrotnie wykorzystywani przez masonerię odpowiedzialną za rewolucję jako kondotierzy tejże jednak kiedy prześledzimy bardzo pobieżnie sprawę Insurekcji Kościuszkowskiej i Rewolucji Francuskiej od razu zauważmy zależności między jednym i drugim zrywem zbrojnym. Przy czym rewolucja we Francji nie przetrwałaby bez powstania w Polsce.

W okresie gdy planowano wybuch zrywu zbrojnego w Polsce rewolucyjna Francja resztkami sił walczyła z szeroką antyrewolucyjną koalicją. Gdy wybucha powstanie w Polsce Francuzi zaczynają odnosić szereg spektakularnych zwycięstw, które utwierdziły pozycję rewolucjonistów.

Spisek mający doprowadzić do wybuchu powstania w Polsce zawiązał się w grudniu 1792 roku na emigracji i na przełomie 1792/1793 roku w kraju. Ośrodkiem emigracji przedpowstańczej była Saksonia (Drezno i Lipsk), gdzie Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Tadeusz Kościuszko zawiązali sprzysiężenie. Uznano konieczność ustanowienia dyktatury wojskowej i powierzenie jej Kościuszce. Do sprzysiężenia w kraju przystąpili dawni członkowie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej z czasów Sejmu Czteroletniego, przeważnie masoni.

Na początku 1793 roku spiskowcy wysłali w tajnej misji do Paryża Tadeusza Kościuszkę, który miał przedstawić rządowi francuskiemu plan zakładający wzniecenie w Polsce przy pomocy francuskiej rewolucji całkowitej i rozpoczęcie wojny z Rosją, Austrią i Prusami. W czasie przejazdu przez Belgię Kościuszko spotkał się z generałem Charles François Dumouriezem, którego zapoznał z planami przeprowadzenia insurekcji w Polsce. Pozostający w zmowie z Austriakami Dumouriez, plany te później wydał Prusakom, ci oddali je Rosjanom. Paryska misja Kościuszki nie przyniosła zamierzonego skutku, rząd francuski nie złożył żadnych zobowiązań stronie polskiej, zachęcając jedynie do wywołania powstania.

W 1794 roku poszliśmy na Moskala z poduszczenia lóż francuskich i pruskich, i „bardzo byli nasi pradziadowie zdziwieni, że nas biją Prusacy pod Szczekocinami, a rewolucyjna Francja jak przyszło co do czego – to po tym jak Polacy odegrali rolę dywersantów na tyłach i umożliwili przetrwanie rewolucyjnego reżimu jakobińskiego w Paryżu – nie miała już żadnej potrzeby, żeby cokolwiek w sprawie polskiej poświęcać, czy wydatkować”.

Zastanówmy się, czy Tadeusz Kościuszko człowiek, który wykonywał tak naprawdę polecenia francuskich masonów i polską krwią utwierdził zdobycze rewolucji we Francji powinien być uważany za polskiego bohatera narodowego. Zastanówmy się jaka narracja historyczna jest nam powszechnie wtłaczana do głów. Tymczasem jak mawiał Józef Szujski, XIX- wieczny polski dziejopisarz zła historia jest mistrzynią złej polityki.

źródła:
www.pch24.pl
pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_francuska#Proklamowanie_Republiki
pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska
pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Fran%C3%A7ois_Dumouriez
www.loza-galileusz.pl/1.polscy.wolnomularze.php

Za: http://www.piens.pl/tadeusz-kosciuszko-bohaterem-narodowym/

Data publikacji: 30.06.2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *