Strona główna > NWO > Stop Syjonizmowi > Sztuka: Jednoaktówka w sądzie Grodzkim

Sztuka: Jednoaktówka w sądzie Grodzkim

Osoby krotochwilne:

Załoga poławiaczy pereł ze StopSyjonizmowi, zwani dalej żydożercami, wraz z obrońcą Mietkiem Tchórzliwym

Lalunia Żydłacka de Coorvicheaun w roli oskarżyciela posiłkowego

Pisarz sądowy

Sędzia

Chór lewackich meneli w charakterze publiczności, w tym 5 basów, 12 dyszkantów, 6 altów, 8 tenorów, 12 wagantów, reszta sznapsbarytonów

Adriana33 wraz z mocodawcami obecna członkami

Sędzia: otwiera się tutaj przewód sądowy Grodzki w sprawie…

Pisarz sądowy: (wyprzedzając sędzię)… Stała nam się nowina, pani pana zabiła.

Chór lewackich meneli: (szczególny tumult wznoszą dyszkanty) Rozsiekać ich trzeba, rozsiekać!

Sędzia: co tam prawisz? Zamilcz Waść i publikę napominam do ciszy. Głos zabierze oskarżyciel posiłkowy. W tym miejscu staje Lalunia Żydłacka de Coorvicheaun skądając do akt pełnomocnictwo, z jakiego wnosi się o …

…(po dłuższym namyśle)… niechże pełnomocnik sam wyczyta te bazgroły, a w jakimże to języku tutaj napisano?

Lalunia Żydłacka de Coorvicheaun: to wysoki sądzie Grodzki po hebrajsku (nie kończy, bo znów tłum wyje):

Chór lewackich meneli: Bij, zabzij faszystów i antysemitów!

Lalunia Żydłacka de Coorvicheaun: milczeć hołoto! Tu ja będę mówić, kto i co ma krzyczeć! (chór lewackich meneli chowa czerwone szturmówki, słychać brzęk wywracanych butelek)

Po czym, spluwając trzy razy przez lewe ramię, kontynuuje z uśmiechem nr 5:

…mamże na podstawie cyrografu niniejszego prawa ścigania każdego hultaja, jaki poważy się nadepnąć na Grodzki majestat, który z definicji na szwank wystawion być nie może.

Sędzia: proszę odczytać treść pozwu

Lalunia Żydłacka de Coorvicheaun: (zaczyna monotonnie wyczytywać): „…że gwałty białogłowom uczciwym poczynili, i inszych wiele złych rzeczy przykładem szkodliwym bardzo, gorszym niźli zaciążeniem ludzi ubogich, wśród spokojnych krajów koronnych naszych narobili…”, tedy wnioskuje się, aby „…zaprzestali wiolencji i kupy swawolne  swoje  rozpuścili, …z egzekucją przeciw nim występuję i mandaty przeciw nim na sejmy dane są, a rabin nasz surowo ich osądzi, żeby i drudzy przykład z nich mieli…”

Chór lewackich meneli: Rekreakcje swawolne i bankiety rozmaite czynią na świętości naszej Grodzkiej! (przy czym teraz górę biorą raczej waganci)

Sędzia: co na to dictum strona obwiniona rzec raczy.

Głos zabiera Mietek Tchórzliwy i peroruje: Dowiedziawszy się, iż niejaka, jako się nazwała, Żydłacka de Coorvicheaun, u akt niniejszych uczyniła na nas protestacyję kalumniami nadzianą, przeto i niewinność nasza, i wokacja szlachecka et institutum vitae meae, że się protestować musim, to wycisnęło, abym sprawę enukluował, skąd każdy obaczy, z którego źródła ta protestacja wyniknęła.

Lalunia Żydłacka de Coorvicheaun: toć to giewałt niepospolity tu się wyprawia. Miast w lochy zesłać hultajstwo polskie, głosu jeszcze się im udziela. Nie takie to sądy Grodzkie tu tworzono, by byle faszysta i antysemita mówić mógł, co tylko zechce.

W te pędy zrywa się lawina lewackiego poszumu: Chór lewackich meneli intonuje: Następujesz na dobrodzieja mego! W głowie twojej utopię siekierkę!

Lalunia Żydłacka de Coorvicheaun, po chwili zorganizowanej zbiorowej nienawiści, idzie głębiej w las Grodzki:

…banda polskich nazistów z pomocą filmu, jaki sami wyprodukowaliśmy, ujeżdżała świętość naszą płci obojga dziwnymi manowcami bez wszelakiego miłosierdzia, tak żem dwa razy omdlewała i soli trzeźwiących mi zadawano. Słowy bardzo zelżywymi zdespektowany był ideał nasz przez komentatory i apokryfów jakowyś. Inkryminacją powszechną uczynić owi pohańcy zechcieli cały ród nasz izrahellski, Grodzki obrazek biorąc sobie za cel niecnych praktyk.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lL0yCh4T42A]

Sędzia: a krótko i do rzeczy, prawa jakie zdespektowane zostały?

Pisarz sądowy: (milczkiem): Intercessit, prawem turbowany nie był…

Mietek Tchórzliwy: Proszę o słuchanie, łaskawy panie urzędzie! Crimen facti obydwu stron na placu stoi: quod factum actum, lecz dubius eventus litis. Kto czego nie szuka, ten nie najdzie, a kto czego szuka, ten najdzie.

Na to odzywa się Chór lewackich meneli: Zrzućcie go z góry, rozsiekajcie psiego syna!

(sędzia ucisza menelstwo i skinieniem zezwala na kontynuację wywodu mecenasa)

Mietek Tchórzliwy: pierwsza kwestia w tym procesie – przedmiot, druga – dobro narażone, trzecia – ludzki osąd. Przedmiot sprawy niniejszej da się zdefiniować:

Czy można już więcej obnażyć i mniej pokazać?

Despekt Grodzki, rzecz drugą, ująć da się w klauzulę: Człek to wielkiej presumpcji o sobie samym, nikomuż pod słońcem świata przed sobą i w urodzeniu i w dowcipie pierwszeństwa nie dając z wielkim dyshonorem domu swego i z politowaniem ludzkim po mieście Pcimiu się tułał. Ten to bowiem Grodzki, jako skoro wiek jego dopuścił, pominąwszy modestię, obyczaje i przykłady cnych przodków naszych wzgardziwszy, i prawie nogami podeptawszy admonicje starszych familiji i inszych ludzi cnotliwych, jął się zbytniej filancji. Stał się przeto kimś, kim być nie może.

W trzeciej rzeczy wspomnieć muszę, ponieważ utyskiwanie wielu tutaj kmiotków przeróżnych różnej kondycji i niektóre dowody pokazują…dowodnie o stanowisku żydożerców w piśmie wyrażonym, aby każdy wiedział, że się ta rzecz nec nomine nec consensu publico stała, ale raczej z prywatnej fakcji osób niektórych (chichot menelstwa), częścią za rankorem przeciw wolnościom polskim, częścią za faworem dla roszczeń judejskich.

Wobec tych turbacyj i niepotrzebnej kontrowersji do materiału dowodowego w tej sprawie składam napomnienie przodka naszego wielkiego, Imć Pana referendarza koronnego Piotra Ożgi i jego pamflet Rachuba z żydy, a także pisemne oświadczenie obszczekanych, jakich tutaj reprezentację mi dano.

(składa pisma do akt) Pisarz sądowy, jak zwykle półgębkiem: Niechaj się raczej tacy nie rodzą bastardzi…

Mietek Tchórzliwy: Wspomnę najemne łgarze, prokuratory, jest to u nas pestientiale virus, ażaż nie widzisz, jako idą w rzeczach, jako się bogacą, jaka presumpcja u nich; ludzie zacni przede drzwiami stoją u nich, a jakimi figlami, szalbierstwy ci ludzie rosną. Najmę prokuratora, dam mu, a on łże za mnie, łże tak dobrze, że ziemia schnie, czyni z białego czarne, z czarnego białe.

Treść oświadczenia żydożerców:

„Nauki nasze otworzyste, dobrotliwe, wielom pomagają, nikomu nie szkodzą. Nierząd wszystkie obyczaje psuje, na których miejsce nastąpiły srogie zbrodnie, mężobójstwa, gwałty, łupiestwa, mordy, wszetecznictwo, krzywoprzysięstwo, zbytki, utraty i innych wiele szkaradnych występków.

Nie mamy go za Pana, bo nam go prawo mieć za takowego nie każe. Możeż to serce szlacheckie przenieść na sobie, aby mu krzywoprzysiężca i sodomczyk panował? Czy myślisz, że się nie wie, iż ojciec twój nie mógł większej krzywdy wyrządzić Rzeczypospolitej, niż kiedy ciebie spłodził.

Rycerzem się czynisz, a nie jesteś nim. Widzą, żeć cię na to bierze, że na katowskie ręce przyjdziesz jako rebellis et perduellis. Chcesz się z nami równać: nie godzieneś tego, abyś nam był równy, biłbym się z tobą w jednej koszuli, ale żeś mi nie jest rówien, tedy cię bić będę jako takich bijają, co gębą swoją psią gębują i takowe zbrodnie jako ty czynią.

Czyniąc prawu pospolitemu zadość, obsyłamy cię przez woźnego i szlachtę wzajemnie ci odpowiadając, abyś się nas strzegł na wszelakim miejscu, chodząc, śpiąc, w synagodze, w łaźni będąc, bo już nazbyt cierpliwościm zażywali.

Kto by wywołańca Grodzkiego w domu przechowywał, albo mu rady i pomocy użyczał i z nim obcował, ma być pojmany od iudicium castrense i podpada poenae complicitatis.”

Gdyby tu ustawicznie sądzono kryminały, maluczko by tu było zbrodni, bo natury wasze polskie dobre są, cnotliwe, karne, łaskawe i dobrotliwe” (Łukasz Górnicki, Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.